สายแข็ง! ผู้เล่น Fallout: New Vegas จบเกมในระดับยากสุดโดยไม่ตายและไม่ฆ่าใครเลย

สายแข็ง! ผู้เล่น Fallout: New Vegas จบเกมในระดับยากสุดโดยไม่ตายและไม่ฆ่าใครเลย

ทำลายสถิติตัวเองเคลียร์เกม Fallout: New Vegas ได้น้อยกว่า 20 นาที

ทำลายสถิติตัวเองเคลียร์เกม Fallout: New Vegas ได้น้อยกว่า 20 นาที