Warner Bros. ออกมาโต้กลับ Bethesda ไม่ได้นำโค้ดเกม Fallout Shelter มาใช้

Warner Bros. ออกมาโต้กลับ Bethesda ไม่ได้นำโค้ดเกม Fallout Shelter มาใช้

Bethesda ฟ้องเกม Westworld ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์นำโค้มเกม Fallout Shelter มาใช้

Bethesda ฟ้องเกม Westworld ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์นำโค้มเกม Fallout Shelter มาใช้

ลืมกันหรือยัง !! Fallout Shelter ตอนนี้เปิดให้บริการใน Steam แล้วจ้า

ลืมกันหรือยัง !! Fallout Shelter ตอนนี้เปิดให้บริการใน Steam แล้วจ้า

3 เกมส์มือถือที่สาวๆ ต้องเล่น!!

3 เกมส์มือถือที่สาวๆ ต้องเล่น!!

Fallout Shelter จะทำยังไงเมื่อโลกนี้ไม่มีที่อยู่ให้ผู้คน

Fallout Shelter จะทำยังไงเมื่อโลกนี้ไม่มีที่อยู่ให้ผู้คน