พร้อมที่จะเป็นผู้จัดการกันหรือยัง!! EA เปิด Soft Launch, FIFA Soccer: Prime Stars

พร้อมที่จะเป็นผู้จัดการกันหรือยัง!! EA เปิด Soft Launch, FIFA Soccer: Prime  Stars