นั่งบ่นคนมือถือ : ระบบ Energy ดีจริงหรือ?

นั่งบ่นคนมือถือ : ระบบ Energy ดีจริงหรือ?