Anthem จะมีระบบอาวุธที่ใช้สไตล์การเล่นที่แตกต่างมาผสมเข้าด้วยกัน !!

Anthem จะมีระบบอาวุธที่ใช้สไตล์การเล่นที่แตกต่างมาผสมเข้าด้วยกัน !!

Battlefield ภาคใหม่จะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีกล่องเกลือ! และวางจำหน่ายปีนี้!!

Battlefield ภาคใหม่จะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีกล่องเกลือ! และวางจำหน่ายปีนี้!!

เตรียมตัวรอคอย! Battlefield 2018 กำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อตัวอย่างแล้ว!

เตรียมตัวรอคอย! Battlefield 2018 กำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อตัวอย่างแล้ว!

หนุ่มฟินน์จาก Star Wars 7 ทวิตถาม EA ว่า Star Wars Battlefront จะมีโหมดเนื้อเรื่องไหม??

หนุ่มฟินน์จาก Star Wars 7 ทวิตถาม EA ว่า Star Wars Battlefront จะมีโหมดเนื้อเรื่องไหม??