จัดไป100 จอ!! DreamHack Mumbai’s ประกาศใช้จอเทพ ZOWIE ในการแข่งขัน CS:GO

จัดไป100 จอ!! DreamHack Mumbai’s  ประกาศใช้จอเทพ  ZOWIE ในการแข่งขัน CS:GO