Blizzard เตรียมปรับปรุงโปรแกรม Battle.net ให้มีการใช้งานในด้าน Social มากขึ้น

Blizzard เตรียมปรับปรุงโปรแกรม Battle.net ให้มีการใช้งานในด้าน Social มากขึ้น

Discord โปรแกรมแชทสุดฮิตที่เกมเมอร์ควรใช้ พร้อมวิธีการใช้แบบง่ายๆ

Discord โปรแกรมแชทสุดฮิตที่เกมเมอร์ควรใช้ พร้อมวิธีการใช้แบบง่ายๆ