เตรียมตัวให้พร้อมเหล่านินจาอวกาศ Warframe จะอัพเดทโหมดใหม่ในสัปดาห์นี้

เตรียมตัวให้พร้อมเหล่านินจาอวกาศ Warframe จะอัพเดทโหมดใหม่ในสัปดาห์นี้