Deathgarden เกมใหม่จากผู้สร้าง Dead by Daylight พร้อมเปิดให้เล่นฟรีถึง 1 สัปดาห์

Deathgarden เกมใหม่จากผู้สร้าง Dead by Daylight พร้อมเปิดให้เล่นฟรีถึง 1 สัปดาห์

Deathgarden ประกาศเปิดทดสอบในช่วง Closed Beta ให้เข้าไปมันส์กันแล้ว!!!

Deathgarden ประกาศเปิดทดสอบในช่วง Closed Beta ให้เข้าไปมันส์กันแล้ว!!!

Deathgarden เกมตัวใหม่จากผู้สร้าง Dead by Daylight เปิดทดสอบ Closed Alpha แล้ว

Deathgarden เกมตัวใหม่จากผู้สร้าง Dead by Daylight เปิดทดสอบ Closed Alpha แล้ว

Deathgarden ผลงานชิ้นใหม่จากผู้สร้าง Dead by Daylight เผยปล่อยภาพและข้อมูลเพิ่ม

Deathgarden ผลงานชิ้นใหม่จากผู้สร้าง Dead by Daylight เผยปล่อยภาพและข้อมูลเพิ่ม

Deathgarden ผลงานชิ้นใหม่จากผู้สร้าง Dead by Daylight เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

Deathgarden ผลงานชิ้นใหม่จากผู้สร้าง Dead by Daylight เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว