สุดเศร้า! มีรายงานว่า Microsoft อาจกำลังถอนหน้าเมนูสุดฮิต Control Panel ออกจาก Windows 10!!!

สุดเศร้า! มีรายงานว่า Microsoft อาจกำลังถอนหน้าเมนูสุดฮิต Control Panel ออกจาก Windows 10!!!