ผู้เล่นปรับแต่งตัวละครใน Soul Calibur VI จนกลายเป็นลูกบาศก์รุ้งที่มองการโจมตีไม่ออก!

ผู้เล่นปรับแต่งตัวละครใน Soul Calibur VI จนกลายเป็นลูกบาศก์รุ้งที่มองการโจมตีไม่ออก!