Yuumi แชมป์เปี้ยนใหม่ที่น่ารักที่สุดในเวลานี้ของ League of Legends

Yuumi แชมป์เปี้ยนใหม่ที่น่ารักที่สุดในเวลานี้ของ League of Legends

ฉลองแชมป์กับกิจกรรมปลดล๊อคฮีโร่ทั้งหมดพร้อม Bonus EXP

ฉลองแชมป์กับกิจกรรมปลดล๊อคฮีโร่ทั้งหมดพร้อม Bonus EXP