ลือ!! Bully 2 ถูกระงับการสร้างต่อ หลังจากพัฒนามาแล้วปีครึ่ง

ลือ!! Bully 2 ถูกระงับการสร้างต่อ หลังจากพัฒนามาแล้วปีครึ่ง