เขาลือกันว่า Hitman ภาค Blood Money และ Absolution เตรียมทำฉบับ Remaster

เขาลือกันว่า Hitman ภาค Blood Money และ Absolution เตรียมทำฉบับ Remaster