โบกมือลาชื่อเก่า Battle.net เตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น Blizzard Tech

โบกมือลาชื่อเก่า Battle.net เตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น Blizzard Tech