แฟนคลับ Blade&soul แทบช๊อคเมื่อทางเซิพเวอร์จีนเผยข้อมุลใหม่ของสินค้าใน Item Shop

แฟนคลับ Blade&soul แทบช๊อคเมื่อทางเซิพเวอร์จีนเผยข้อมุลใหม่ของสินค้าใน Item Shop