Pre-Order ถึงได้ทดสอบ ? การตลาดแบบใหม่ที่ยังไงก็บังคับให้ซื้อ!

Pre-Order ถึงได้ทดสอบ ? การตลาดแบบใหม่ที่ยังไงก็บังคับให้ซื้อ!

ROV

ROV Beta : เมื่อ Butterfly ถูกปรับโฉมใหม่ ดูดุดันแข็งแกร่งขึ้น!

ROV Beta : เมื่อ Butterfly ถูกปรับโฉมใหม่ ดูดุดันแข็งแกร่งขึ้น!