ส่อแวว!!! Bethesda Studios อาจจะยกเลิก BattleCry หากตัวเกมไม่มีคุณภาพมากพอ

ส่อแวว!!! Bethesda Studios อาจจะยกเลิก BattleCry หากตัวเกมไม่มีคุณภาพมากพอ