Blizzard เตรียมปรับปรุงโปรแกรม Battle.net ให้มีการใช้งานในด้าน Social มากขึ้น

Blizzard เตรียมปรับปรุงโปรแกรม Battle.net ให้มีการใช้งานในด้าน Social มากขึ้น

Blizzard ประกาศต่อไปนี้จะไม่มี Battle.net อีกต่อไป !!

Blizzard ประกาศต่อไปนี้จะไม่มี Battle.net อีกต่อไป !!

โบกมือลาชื่อเก่า Battle.net เตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น Blizzard Tech

โบกมือลาชื่อเก่า Battle.net เตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น Blizzard Tech

ฉลองแชมป์กับกิจกรรมปลดล๊อคฮีโร่ทั้งหมดพร้อม Bonus EXP

ฉลองแชมป์กับกิจกรรมปลดล๊อคฮีโร่ทั้งหมดพร้อม Bonus EXP