เกมแฟรนไชส์ควรออกปีละภาค ดีหรือไม่ดี ?

เกมแฟรนไชส์ควรออกปีละภาค ดีหรือไม่ดี ?