งานเข้าอย่างจัง ArcheAge เซิร์ฟเวอร์รัสเซียประกาศบลอค IP ผู้เ่ล่นต่างชาติแล้วครับ

งานเข้าอย่างจัง ArcheAge เซิร์ฟเวอร์รัสเซียประกาศบลอค IP ผู้เ่ล่นต่างชาติแล้วครับ