Alan Wake เกมชื่อดังในอดีตกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนามาเป็นทีวีซีรีส์

Alan Wake เกมชื่อดังในอดีตกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนามาเป็นทีวีซีรีส์

Remedy เผย Alan Wake และ Quantum Break จะเข็นภาคต่อเมื่อ Microsoft อนุมัติแล้ว

Remedy เผย Alan Wake และ Quantum Break จะเข็นภาคต่อเมื่อ Microsoft อนุมัติแล้ว

จริงๆ เราเกือบได้เล่น Alan Wake 2 แล้วแต่เป็น Quantum Break แทน

จริงๆ เราเกือบได้เล่น  Alan Wake 2 แล้วแต่เป็น Quantum Break แทน

เกมต่อไปของผู้สร้าง Alan Wake มีโค้ดเนมว่า Project 7

เกมต่อไปของผู้สร้าง Alan Wake มีโค้ดเนมว่า Project 7

พบ Easter Eggs ของเกม Alan Wake ใน Quantum Break

พบ Easter Eggs ของเกม Alan Wake ใน Quantum Break