อนุมัติปั๊บรับเงินเลย Funcom จ่ายให้ผู้เล่นทันทีเมื่อรายงานช่องโหว่ของ Conan Exiles

อนุมัติปั๊บรับเงินเลย Funcom จ่ายให้ผู้เล่นทันทีเมื่อรายงานช่องโหว่ของ Conan Exiles