เปิดตัวการ์ดจอ AMD Radeon VII แรงเทียบชั้น RTX 2080 แต่ราคาถูกกว่าเยอะ!!!

เปิดตัวการ์ดจอ AMD Radeon VII แรงเทียบชั้น RTX 2080 แต่ราคาถูกกว่าเยอะ!!!