เริ่มแล้ว Icarus : Fly to the Fantasy เกาหลีเปิดทดสอบรอบสุดท้ายตรงตามเวลาเป๊ะ

เริ่มแล้ว Icarus : Fly to the Fantasy เกาหลีเปิดทดสอบรอบสุดท้ายตรงตามเวลาเป๊ะ