วิธีสมัคร QQ และ ยืนยันไอดี

Playulti 18 Dec 2015, 11:11:21
ข้อมูล, เทคนิค (PC)
1/ เข้าไปที่ http://zc.qq.com/en/index.html กดสมัครด้วย E-mail ตามรูป (ตรงชื่อคือชื่อเล่นไม่ต้องใส่นามสกุลก็ได้ และใส่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น)

กรอกข้อมูลครบแล้วกด Sign up now

2/ กด Select your Country/region แล้วเลือก Thailand

3/ กรอกเบอร์มือถือลงไปโดยไม่ต้องใส่ 0 ตัวแรก เช่น 0891234567 ก็ใส่แค่ 891234567
4/ ระบบจะส่ง Link ยืนยันไปในเมล์ที่กรอกไว้ตอนแรก

5/ กด Link ยืนยันในเมล์ที่ได้รับ แล้วก็ เอารหัสตัวเลขที่จะได้รับหลังกด Link ไปเป็นไอดีล๊อคอินด้วยพาสที่ตั้งไว้ได้เลย
=================================================================================
สำหรับบางคนที่ล๊อคอินหน้าเกมครั้งแรกแล้วพบว่า ต้องยืนยันรหัสบัตรประจำตัวประชาชนตามรูปนี้ กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนะครับ
-
กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
-
1.ไปที่  http://jkyx.qq.com/ จากนั้น
2. กดปุ่มสีฟ้าด้านซ้ายในรูปเพื่อล๊อคอินโดยใช้ไอดี QQ ของคุณแล้วกดปุ่มสีเขียว
3. สำหรับคนชาติอื่นที่ไม่ใช่จีน กดตามในรูปเพื่อป้อนข้อมูล
4. ใส่ข้อมูลตามรูป เลือกข้อที่ 3 ใส่หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด(ตั้งค่าตามรูปนะจะได้ไม่หลง)
๐ ชื่อ-นามสกุล : ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น
๐ ใส่เลขพาสปอร์ต : ถ้าไม่มีใส่เลขบัตรประชาชนไทยไปแทน
๐ คศ.เดือน วันที่เกิด : ใส่ปีคริสตศักราช (19XX   12  30)
๐ ที่อยู่ : เลือกอื่นๆตามรูปแล้วใส่ Thailand ในด้านหลัง
(หากไม่มีมั่วโลด 13 หลัก ถ้าไม่ผ่านก็มั่วใหม่จนกว่าจะผ่านครับ
จดเก็บไว้ด้วยว่าใส่อะไรไป เพราะอาจต้องใช้ยืนยันภายหลัง 
หากไม่เก็บไว้แล้วไอดีมีปัญหาจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย)
-
5. หากกรอกข้อมูลครบถ้วนจะขึ้นประมาณนี้ เอาไปล๊อคอินเข้าเกมเล่นได้เลย


กำลังโหลด...