ข้อมูลเกม Tokyo42

SMAC Games' debut title is an indie game called Tokyo 42, which the development team called a "lovechild of Syndicate and GTA 1." 

People

เปิดตัวเกมใหม่ Tokyo42 ลูกผสม Syndicate และ GTA1

เปิดตัวเกมใหม่ Tokyo42 ลูกผสม Syndicate และ GTA1