People

เตรียมมือถือไว้ให้พร้อม EvilBane เปิดให้เหล่านักรบได้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!!

เตรียมมือถือไว้ให้พร้อม EvilBane เปิดให้เหล่านักรบได้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!!

CJ & EM Entertainment และ Netmarble ส่งตัวอย่างโปรโมทเกมใหม่ Raven พร้อมปล่อยข้อมูลทั้งหมด 10 มิถุนายนนี้!!!

CJ & EM Entertainment และ Netmarble ส่งตัวอย่างโปรโมทเกมใหม่ Raven พร้อมปล่อยข้อมูลทั้งหมด 10 มิถุนายนนี้!!!