ข้อมูลเกม Kuntara Online


Kuntara Online หรือ Elite Lord's Awakening ในชื่อเก่า เกม MMORPG ที่ถูกนำกลับมาทำใหม่อีกครั้งโดย Playwith ผู้ให้บริการจากเกาหลี กับการนำเอา ELOA ที่ปิดให้บริการไป มาชุบชีวิตใหม่โดยยังคงเนื้อหาของเกม ELOA เช่นเดิม แต่เพิ่มเติมในเรื่องระบบการเล่นที่มากขึ้น มีอาชีพให้เล่นที่ 5 อาชีพหลัก รวมไปถึงระบบ PVP ที่มีให้สู้ในรูปแบบ 1ต่อ1 และ 4ต่อ4 ดันเจี้ยนสำหรับปาร์ตี้ และโหมด Raid Boss สุดท้าทายPeople