AMD

AMD Threadripper ของดีราคามิตรภาพ 16 Core $999 เพอร์เฟคแค่ไหนถามใจดู

AMD Threadripper ของดีราคามิตรภาพ 16 Core $999 เพอร์เฟคแค่ไหนถามใจดู

AMD

จะฆ่ากันให้ตายรึไง AMD Threadripper จะราคาแค่ครึ่งเดียวของ Core-i9

จะฆ่ากันให้ตายรึไง AMD Threadripper จะราคาแค่ครึ่งเดียวของ Core-i9