Rohan Origin เตรียมเปิดศึกความมันส์เต็มรูปแบบแล้วพรุ่งนี้!

Rohan Origin เตรียมเปิดศึกความมันส์เต็มรูปแบบแล้วพรุ่งนี้!

เตรียมลับคมดาบของตนให้พร้อม เกม MMORPG Rohan Origin ใกล้เปิดให้ทดสอบกันแล้วเร็วๆนี้!

เตรียมลับคมดาบของตนให้พร้อม เกม MMORPG Rohan Origin ใกล้เปิดให้ทดสอบกันแล้วเร็วๆนี้!

เปิด Pre-Register Rohan Origin แล้ววันนี้!

เปิด Pre-Register Rohan Origin แล้ววันนี้!

10 ความแตกต่างระหว่าง Rohan Origin เวอร์ชั่นใหม่กับเวอร์ชั่นที่ผ่านมา!

10 ความแตกต่างระหว่าง Rohan Origin เวอร์ชั่นใหม่กับเวอร์ชั่นที่ผ่านมา!

เผยรายละเอียดเผ่าพันธุ์และอาชีพใน Rohan Origin!

เผยรายละเอียดเผ่าพันธุ์และอาชีพใน Rohan Origin!

Rohan Origin เกม MMORPG รูปแบบ Free PK!! พลิกแผ่นดินตามล้างแค้นได้เร็วๆนี้!

Rohan Origin เกม MMORPG รูปแบบ Free PK!! พลิกแผ่นดินตามล้างแค้นได้เร็วๆนี้!